آموزش قطعی حذف FRP سامسونگ J3 2016 J320F تا اندروید 5 باینری 0

[http://bestshops.6te.net] پکیج حذف قطعی FRP این پکیج موجب از بین رفتن گارانتی و یک شدن Knox نخواهد شد. حتما دقت کنید که  نسخه اندروید و عدد باینری فایل انتخابی جدول زیر با بیلدنامبر رام فعلی شما (قابل مشاهده از ریکاوری) یکسان باشد.   لینک مستقیم از سرور IranMobile با حداکثر ادامه مطلب…

آموزش قطعی حذف FRP سامسونگ A7 2016 A710FD تا اندروید 7 باینری 2

[http://bestshops.6te.net] پکیج حذف قطعی FRP این پکیج موجب از بین رفتن گارانتی و یک شدن Knox نخواهد شد. حتما دقت کنید که  نسخه اندروید و عدد باینری فایل انتخابی جدول زیر با بیلدنامبر رام فعلی شما (قابل مشاهده از ریکاوری) یکسان باشد.   لینک مستقیم از سرور IranMobile با حداکثر ادامه مطلب…

آموزش قطعی حذف FRP سامسونگ A7 2018 A750G تا اندروید 8 باینری 1

[http://bestshops.6te.net] پکیج حذف قطعی FRP این پکیج موجب از بین رفتن گارانتی و یک شدن Knox نخواهد شد. حتما دقت کنید که  نسخه اندروید و عدد باینری فایل انتخابی جدول زیر با بیلدنامبر رام فعلی شما (قابل مشاهده از ریکاوری) یکسان باشد.   لینک مستقیم از سرور IranMobile با حداکثر ادامه مطلب…

آموزش قطعی حذف FRP سامسونگ A7 2016 A710F تا اندروید 7 باینری 2

[http://bestshops.6te.net] پکیج حذف قطعی FRP این پکیج موجب از بین رفتن گارانتی و یک شدن Knox نخواهد شد. حتما دقت کنید که  نسخه اندروید و عدد باینری فایل انتخابی جدول زیر با بیلدنامبر رام فعلی شما (قابل مشاهده از ریکاوری) یکسان باشد.   لینک مستقیم از سرور IranMobile با حداکثر ادامه مطلب…

آموزش قطعی حذف FRP سامسونگ M20 M205FN تا اندروید 8 باینری 1

[http://bestshops.6te.net] پکیج حذف قطعی FRP این پکیج موجب از بین رفتن گارانتی و یک شدن Knox نخواهد شد. حتما دقت کنید که  نسخه اندروید و عدد باینری فایل انتخابی جدول زیر با بیلدنامبر رام فعلی شما (قابل مشاهده از ریکاوری) یکسان باشد.   لینک مستقیم از سرور IranMobile با حداکثر ادامه مطلب…

آموزش قطعی حذف FRP سامسونگ J1 Ace J111F تا اندروید 5 باینری 0

[http://bestshops.6te.net] پکیج حذف قطعی FRP این پکیج موجب از بین رفتن گارانتی و یک شدن Knox نخواهد شد. حتما دقت کنید که  نسخه اندروید و عدد باینری فایل انتخابی جدول زیر با بیلدنامبر رام فعلی شما (قابل مشاهده از ریکاوری) یکسان باشد.   لینک مستقیم از سرور IranMobile با حداکثر ادامه مطلب…

آموزش قطعی حذف FRP سامسونگ Tab A 8.0 LTE P355Y تا اندروید 6 باینری 1

[http://bestshops.6te.net] پکیج حذف قطعی FRP تمام فایل های لازم برای حذف FRP در پکیج های زیر قرار داده شده است. (نیاز به دانلود جداگانه کامبینیشن نیست) این پکیج موجب از بین رفتن گارانتی و یک شدن Knox نخواهد شد. حتما دقت کنید که  نسخه اندروید و عدد باینری فایل انتخابی ادامه مطلب…

آموزش قطعی حذف FRP سامسونگ A9 A9200 تا اندروید 8 باینری 1

[http://bestshops.6te.net] پکیج حذف قطعی FRP تمام فایل های لازم برای حذف FRP در پکیج های زیر قرار داده شده است. (نیاز به دانلود جداگانه کامبینیشن نیست) این پکیج موجب از بین رفتن گارانتی و یک شدن Knox نخواهد شد. حتما دقت کنید که  نسخه اندروید و عدد باینری فایل انتخابی ادامه مطلب…

آموزش قطعی حذف FRP سامسونگ J7 2016 J710GN تا اندروید 8 باینری 4

[http://bestshops.6te.net] پکیج حذف قطعی FRP تمام فایل های لازم برای حذف FRP در پکیج های زیر قرار داده شده است. (نیاز به دانلود جداگانه کامبینیشن نیست) این پکیج موجب از بین رفتن گارانتی و یک شدن Knox نخواهد شد. حتما دقت کنید که  نسخه اندروید و عدد باینری فایل انتخابی ادامه مطلب…

آموزش قطعی حذف FRP سامسونگ A6 2018 A600G تا اندروید 8 باینری 3

[http://bestshops.6te.net] پکیج حذف قطعی FRP تمام فایل های لازم برای حذف FRP در پکیج های زیر قرار داده شده است. (نیاز به دانلود جداگانه کامبینیشن نیست) این پکیج موجب از بین رفتن گارانتی و یک شدن Knox نخواهد شد. حتما دقت کنید که  نسخه اندروید و عدد باینری فایل انتخابی ادامه مطلب…

Free Web Hosting